Το Europe Direct Λαμίας και η Δομή Φθιώτιδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και...
Την Πέμπτη, 3-11-2016, το Europe Direct Λαμίας παρευρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη...
Στις 12.10.2016 , ημέρα Τετάρτη και στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος το...
Με τη πορεία «Λεωνίδα Τρόπαιο», στην οποία οι συμμετοχές δρομέων ξεπέρασαν κάθε προσδοκία...
Τους Κύπριους μοτοσικλετιστές υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης στις...
Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 το Europe Direct Λαμίας επισκέφτηκε το Κέντρο Δημιουργικής...

Δι@ύγεια

Χ.Ε 223/07-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 223/07-06-2023
Ημ/νια: 07/06/2023 12:57:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Π4ΩΟΕΦΖ-35Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 222/07-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 222/07-06-2023
Ημ/νια: 07/06/2023 12:32:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι3ΛΟΕΦΖ-409
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 συνολικού ποσού 7.047,55 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 συνολικού ποσού 7.047,55 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 07/06/2023 09:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 620ΓΟΕΦΖ-ΥΞ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας βιβλίων και εντύπων για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε 15.6611.0001.

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας βιβλίων και εντύπων για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε 15.6611.0001.
Ημ/νια: 06/06/2023 11:54:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΤ5ΟΕΦΖ-ΙΜ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 15.7131.0001

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 15.7131.0001
Ημ/νια: 06/06/2023 11:21:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Λ3ΝΟΕΦΖ-7Υ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε ΜΙΣ 25/02-06-23

Θέμα: Χ.Ε ΜΙΣ 25/02-06-23
Ημ/νια: 02/06/2023 13:13:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΔΞΤΟΕΦΖ-ΡΑΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010
Ημ/νια: 02/06/2023 11:56:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ3ΤΟΕΦΖ-ΝΨΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 221/02-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 221/02-06-2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ8ΛΟΕΦΖ-ΑΒΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 220/02-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 220/02-06-2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:08:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 69Ε7ΟΕΦΖ-458
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 219/02-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 219/02-06-2023
Ημ/νια: 02/06/2023 09:56:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ3ΤΟΕΦΖ-Α1Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 218/02-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 218/02-06-2023
Ημ/νια: 02/06/2023 09:20:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΗ6ΟΕΦΖ-ΕΕ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 217/02-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 217/02-06-2023
Ημ/νια: 02/06/2023 09:13:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΨΚΟΕΦΖ-ΚΝΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 21602-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 21602-06-2023
Ημ/νια: 02/06/2023 09:05:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΔΞΟΕΦΖ-ΨΧΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 215/02-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 215/02-06-2023
Ημ/νια: 02/06/2023 08:59:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΣΒΟΕΦΖ-9ΛΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 214/02-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 214/02-06-2023
Ημ/νια: 02/06/2023 08:53:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΗ0ΟΕΦΖ-ΛΓ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 209/01-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 209/01-06-2023
Ημ/νια: 01/06/2023 13:53:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΡΘΟΕΦΖ-ΕΩ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 208/01-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 208/01-06-2023
Ημ/νια: 01/06/2023 13:46:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 965ΙΟΕΦΖ-66Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 207/01-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 207/01-06-2023
Ημ/νια: 01/06/2023 13:35:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΥ0ΟΕΦΖ-ΤΚΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 206/01-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 206/01-06-2023
Ημ/νια: 01/06/2023 13:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7Ζ5ΟΕΦΖ-Κ3Θ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 205/01-06-2023

Θέμα: Χ.Ε 205/01-06-2023
Ημ/νια: 01/06/2023 13:14:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6618ΟΕΦΖ-Π5Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Σελίδες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Μείνετε συνδεδεμένοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Λαμιέων

Λεωνίδου 11 Λαμία, Τ.Κ. 35100
Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2231050030
E-mail: koinlam@otenet.gr
info@lamia-city.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.