Το Europe Direct Λαμίας και η Δομή Φθιώτιδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και...
Την Πέμπτη, 3-11-2016, το Europe Direct Λαμίας παρευρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη...
Στις 12.10.2016 , ημέρα Τετάρτη και στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος το...
Με τη πορεία «Λεωνίδα Τρόπαιο», στην οποία οι συμμετοχές δρομέων ξεπέρασαν κάθε προσδοκία...
Τους Κύπριους μοτοσικλετιστές υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης στις...
Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 το Europe Direct Λαμίας επισκέφτηκε το Κέντρο Δημιουργικής...

Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Αξιολόγηση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Σχεδιασμός Δράσεων για την ΠΠ 2021-2027».

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Αξιολόγηση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Σχεδιασμός Δράσεων για την ΠΠ 2021-2027».
Ημ/νια: 15/11/2023 13:33:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ρ7Π7ΟΕΦΖ-ΘΑΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τα Εικαστικά Εργαστήρια Κ.Α.Ε 15.6612.0002.

Θέμα: Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τα Εικαστικά Εργαστήρια Κ.Α.Ε 15.6612.0002.
Ημ/νια: 13/11/2023 09:53:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΤΝΟΕΦΖ-6ΑΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε ΜΙΣ52/10-11-23

Θέμα: Χ.Ε ΜΙΣ52/10-11-23
Ημ/νια: 10/11/2023 09:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΛΥΟΕΦΖ-089
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε ΜΙΣ 51/10-11-23

Θέμα: Χ.Ε ΜΙΣ 51/10-11-23
Ημ/νια: 10/11/2023 09:40:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 60ΤΕΟΕΦΖ-Θ44
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ 167/09-11-23

Θέμα: ΑΑΥ 167/09-11-23
Ημ/νια: 09/11/2023 12:16:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΔ3ΟΕΦΖ-ΒΕ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης για : «Υπηρεσίες καθαρισμού- απολύμανσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Καινοτομικού Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών» Κ.Α.Ε. 10.6162.0001

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για : «Υπηρεσίες καθαρισμού- απολύμανσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Καινοτομικού Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών» Κ.Α.Ε. 10.6162.0001
Ημ/νια: 08/11/2023 11:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΝΖΟΕΦΖ-ΒΗΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων (μελάνη) για τις λοιπές ανάγκες της Κοινωφελούς Κ.Α.Ε 10.6612.0001.

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων (μελάνη) για τις λοιπές ανάγκες της Κοινωφελούς Κ.Α.Ε 10.6612.0001.
Ημ/νια: 08/11/2023 11:15:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΣΛΟΕΦΖ-Ξ6Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας για απεικόνιση ασφάλισης τίτλων κτήσης σύμφωνα με την εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ 33/2022» Κ.Α.Ε. 10.6163.0003

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας για απεικόνιση ασφάλισης τίτλων κτήσης σύμφωνα με την εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ 33/2022» Κ.Α.Ε. 10.6163.0003
Ημ/νια: 08/11/2023 10:29:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Η1ΞΟΕΦΖ-564
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της προμήθειας λοιπών αναλωσίμων υλικών – καθαριότητας για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 00.6495

Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της προμήθειας λοιπών αναλωσίμων υλικών – καθαριότητας για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 00.6495
Ημ/νια: 08/11/2023 09:39:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΞΡΟΕΦΖ-ΨΗΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις λοιπές ανάγκες της Κοινωφελούς (Δομές Κοινωφελούς-ΚΙΕΘ) Κ.Α.Ε. 10.7131.

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις λοιπές ανάγκες της Κοινωφελούς (Δομές Κοινωφελούς-ΚΙΕΘ) Κ.Α.Ε. 10.7131.
Ημ/νια: 07/11/2023 13:48:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΗΕΟΕΦΖ-Π8Ψ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε ΚΡΑΤ 186/07-11-23

Θέμα: Χ.Ε ΚΡΑΤ 186/07-11-23
Ημ/νια: 07/11/2023 11:45:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΩΜΟΕΦΖ-Π49
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε ΚΡΑΤ 185/07-11-23

Θέμα: Χ.Ε ΚΡΑΤ 185/07-11-23
Ημ/νια: 07/11/2023 11:40:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Ε88ΟΕΦΖ-ΨΤΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε ΚΡΑΤ 184/07-11-2023

Θέμα: Χ.Ε ΚΡΑΤ 184/07-11-2023
Ημ/νια: 07/11/2023 11:35:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΑΠΟΕΦΖ-ΓΚΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε ΚΡΑΤ 183/07-11-23

Θέμα: Χ.Ε ΚΡΑΤ 183/07-11-23
Ημ/νια: 07/11/2023 11:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9117ΟΕΦΖ-ΛΦΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 799,80 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 799,80 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010
Ημ/νια: 06/11/2023 11:44:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 94Ν9ΟΕΦΖ-ΝΙΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 19.220,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 19.220,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010
Ημ/νια: 06/11/2023 11:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΝΘΟΕΦΖ-ΕΓΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.976,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.976,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010
Ημ/νια: 06/11/2023 11:37:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ0ΑΟΕΦΖ-ΒΚΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010
Ημ/νια: 06/11/2023 11:33:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 97Σ6ΟΕΦΖ-ΙΟΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ελέγχου προτζέκτορα 3D και ελέγχου και επισκευής server 3D για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 15.7131.0001.

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ελέγχου προτζέκτορα 3D και ελέγχου και επισκευής server 3D για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 15.7131.0001.
Ημ/νια: 06/11/2023 10:28:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω8Π3ΟΕΦΖ-Ο6Γ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 443/03-11-23

Θέμα: Χ.Ε 443/03-11-23
Ημ/νια: 03/11/2023 12:51:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΞΞΟΕΦΖ-ΒΨΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Σελίδες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.