Το Europe Direct Λαμίας και η Δομή Φθιώτιδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και...
Την Πέμπτη, 3-11-2016, το Europe Direct Λαμίας παρευρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη...
Στις 12.10.2016 , ημέρα Τετάρτη και στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος το...
Με τη πορεία «Λεωνίδα Τρόπαιο», στην οποία οι συμμετοχές δρομέων ξεπέρασαν κάθε προσδοκία...
Τους Κύπριους μοτοσικλετιστές υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης στις...
Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 το Europe Direct Λαμίας επισκέφτηκε το Κέντρο Δημιουργικής...

Δι@ύγεια

Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών (αφροί, στόκος κ.λπ) για τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμιέων Κ.Α.Ε. 15.6612.0002.

Θέμα: Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών (αφροί, στόκος κ.λπ) για τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμιέων Κ.Α.Ε. 15.6612.0002.
Ημ/νια: 28/11/2023 13:33:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΝ0ΟΕΦΖ-9ΒΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 451/28-11-2023

Θέμα: Χ.Ε 451/28-11-2023
Ημ/νια: 28/11/2023 11:40:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΞΔΟΕΦΖ-9ΞΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 450/28-11-2023

Θέμα: Χ.Ε 450/28-11-2023
Ημ/νια: 28/11/2023 11:32:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΛΟΕΦΖ-ΡΜ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 449/28-11-2023

Θέμα: Χ.Ε 449/28-11-2023
Ημ/νια: 28/11/2023 11:17:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 62Δ7ΟΕΦΖ-Ψ65
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 448/28-11-2023

Θέμα: Χ.Ε 448/28-11-2023
Ημ/νια: 28/11/2023 11:10:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΘΟΩΟΕΦΖ-Ν6Ψ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 447/28-11-2023

Θέμα: Χ.Ε 447/28-11-2023
Ημ/νια: 28/11/2023 11:04:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΓΖΟΕΦΖ-8Ι0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 446/28-11-2023

Θέμα: Χ.Ε 446/28-11-2023
Ημ/νια: 28/11/2023 10:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω880ΟΕΦΖ-ΝΡ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 445/28-11-2023

Θέμα: Χ.Ε 445/28-11-2023
Ημ/νια: 28/11/2023 10:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΩΗΟΕΦΖ-813
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 444/28-11-2023

Θέμα: Χ.Ε 444/28-11-2023
Ημ/νια: 28/11/2023 10:31:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΠΦΟΕΦΖ-5ΤΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων (toner) για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε 15.6612.0001.

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων (toner) για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε 15.6612.0001.
Ημ/νια: 27/11/2023 10:34:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Ξ7ΩΟΕΦΖ-2Β6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ελέγχου και επισκευής κονσόλας ήχου για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 15.7131.0001.

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ελέγχου και επισκευής κονσόλας ήχου για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 15.7131.0001.
Ημ/νια: 27/11/2023 10:24:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΓΥΟΕΦΖ-ΗΘΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ 173/23-11-23

Θέμα: ΑΑΥ 173/23-11-23
Ημ/νια: 23/11/2023 10:13:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ30ΟΕΦΖ-Γ68
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ 172/22-11-2023

Θέμα: ΑΑΥ 172/22-11-2023
Ημ/νια: 22/11/2023 11:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΙ2ΟΕΦΖ-44Φ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ 171/20-11-2023

Θέμα: ΑΑΥ 171/20-11-2023
Ημ/νια: 20/11/2023 13:26:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΧΑΟΕΦΖ-Α7Ο
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ 170/20-11-23

Θέμα: ΑΑΥ 170/20-11-23
Ημ/νια: 20/11/2023 13:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ383ΟΕΦΖ-7ΣΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ 169/20-11-2023

Θέμα: ΑΑΥ 169/20-11-2023
Ημ/νια: 20/11/2023 11:42:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΞΔΟΕΦΖ-Ψ4Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ 168/20-11-2023

Θέμα: ΑΑΥ 168/20-11-2023
Ημ/νια: 20/11/2023 08:50:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΡΠΟΕΦΖ-Ξ89
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών (σκούπες) για τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμιέων Κ.Α.Ε. 15.6612.0002.

Θέμα: Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών (σκούπες) για τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμιέων Κ.Α.Ε. 15.6612.0002.
Ημ/νια: 17/11/2023 10:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΓΦΟΕΦΖ-Ε49
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας κατά τη δικάσιμο της 01/12/2023 » Κ.Α.Ε. 00.6111.

Θέμα: Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας κατά τη δικάσιμο της 01/12/2023 » Κ.Α.Ε. 00.6111.
Ημ/νια: 16/11/2023 13:18:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΒΟΟΕΦΖ-2Δ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 08/01/2024 » Κ.Α.Ε. 00.6111.

Θέμα: Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 08/01/2024 » Κ.Α.Ε. 00.6111.
Ημ/νια: 16/11/2023 11:29:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63ΜΛΟΕΦΖ-Ε92
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Σελίδες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.