Το Europe Direct Λαμίας και η Δομή Φθιώτιδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και...
Την Πέμπτη, 3-11-2016, το Europe Direct Λαμίας παρευρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη...
Στις 12.10.2016 , ημέρα Τετάρτη και στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος το...
Με τη πορεία «Λεωνίδα Τρόπαιο», στην οποία οι συμμετοχές δρομέων ξεπέρασαν κάθε προσδοκία...
Τους Κύπριους μοτοσικλετιστές υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης στις...
Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 το Europe Direct Λαμίας επισκέφτηκε το Κέντρο Δημιουργικής...

Δι@ύγεια

Χ.Ε 477/05-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 477/05-12-2023
Ημ/νια: 05/12/2023 10:59:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ78ΟΕΦΖ-ΠΙΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 476/05-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 476/05-12-2023
Ημ/νια: 05/12/2023 09:13:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Ο4ΘΟΕΦΖ-4ΥΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 475/04-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 475/04-12-2023
Ημ/νια: 04/12/2023 13:30:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΡΠΟΜΟΕΦΖ-ΟΛΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 474/04-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 474/04-12-2023
Ημ/νια: 04/12/2023 13:02:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν0ΞΟΕΦΖ-ΚΤΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 472/04-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 472/04-12-2023
Ημ/νια: 04/12/2023 12:54:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΑ7ΟΕΦΖ-ΚΛΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 473/04-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 473/04-12-2023
Ημ/νια: 04/12/2023 12:38:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 96ΠΕΟΕΦΖ-ΟΣ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 471/4-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 471/4-12-2023
Ημ/νια: 04/12/2023 11:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 90ΔΨΟΕΦΖ-2ΤΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 470/04-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 470/04-12-2023
Ημ/νια: 04/12/2023 11:34:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Δ4ΜΟΕΦΖ-ΕΣΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας λοιπών υλικών γραφείων (υφάσματα κλπ) για τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμιέων Κ.Α.Ε. 15.6612.0002.

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας λοιπών υλικών γραφείων (υφάσματα κλπ) για τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμιέων Κ.Α.Ε. 15.6612.0002.
Ημ/νια: 04/12/2023 10:38:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 66Ε9ΟΕΦΖ-670
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 469/04-12-23

Θέμα: Χ.Ε 469/04-12-23
Ημ/νια: 04/12/2023 09:44:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ69ΚΟΕΦΖ-7ΗΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ 175/04-12-2023

Θέμα: ΑΑΥ 175/04-12-2023
Ημ/νια: 04/12/2023 09:20:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΟΡΟΕΦΖ-3ΟΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 468/01-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 468/01-12-2023
Ημ/νια: 01/12/2023 13:37:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΠΟΕΦΖ-4ΣΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 467/01-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 467/01-12-2023
Ημ/νια: 01/12/2023 13:19:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 91Τ3ΟΕΦΖ-8ΟΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 466/01-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 466/01-12-2023
Ημ/νια: 01/12/2023 13:11:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΘ7ΟΕΦΖ-3Χ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 465/01-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 465/01-12-2023
Ημ/νια: 01/12/2023 13:04:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙ95ΟΕΦΖ-425
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 464/012-2023

Θέμα: Χ.Ε 464/012-2023
Ημ/νια: 01/12/2023 12:54:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΨΠΟΕΦΖ-Π5Ξ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 463/01-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 463/01-12-2023
Ημ/νια: 01/12/2023 12:43:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63ΧΘΟΕΦΖ-7ΝΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 6.979,87 ευρώ για το έργο/α:2017ΕΠ05610041

Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 6.979,87 ευρώ για το έργο/α:2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 01/12/2023 11:46:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΛ8ΟΕΦΖ-ΟΡΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010

Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010
Ημ/νια: 01/12/2023 11:42:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΦ5ΟΕΦΖ-2Ο6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 462/01-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 462/01-12-2023
Ημ/νια: 01/12/2023 11:35:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Ε3ΦΟΕΦΖ-2ΙΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Σελίδες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.