Το Europe Direct Λαμίας και η Δομή Φθιώτιδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και...
Την Πέμπτη, 3-11-2016, το Europe Direct Λαμίας παρευρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη...
Στις 12.10.2016 , ημέρα Τετάρτη και στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος το...
Με τη πορεία «Λεωνίδα Τρόπαιο», στην οποία οι συμμετοχές δρομέων ξεπέρασαν κάθε προσδοκία...
Τους Κύπριους μοτοσικλετιστές υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης στις...
Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 το Europe Direct Λαμίας επισκέφτηκε το Κέντρο Δημιουργικής...

Δι@ύγεια

Χ.Ε ΜΙΣ58/11-12-23

Θέμα: Χ.Ε ΜΙΣ58/11-12-23
Ημ/νια: 11/12/2023 12:59:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΥΟΕΦΖ-ΤΧΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 487/11-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 487/11-12-2023
Ημ/νια: 11/12/2023 11:51:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΖ0ΟΕΦΖ-ΟΙΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 486/11-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 486/11-12-2023
Ημ/νια: 11/12/2023 11:42:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 99ΗΞΟΕΦΖ-Χ32
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 485/11-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 485/11-12-2023
Ημ/νια: 11/12/2023 11:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΣΡΟΕΦΖ-98Π
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 484/11-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 484/11-12-2023
Ημ/νια: 11/12/2023 11:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΚ1ΟΕΦΖ-ΧΗΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 483/11-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 483/11-12-2023
Ημ/νια: 11/12/2023 11:12:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Ξ46ΟΕΦΖ-ΒΕΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 482/11-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 482/11-12-2023
Ημ/νια: 11/12/2023 10:30:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΤΞΟΕΦΖ-Μ48
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ 176/08-12-23

Θέμα: ΑΑΥ 176/08-12-23
Ημ/νια: 08/12/2023 12:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΠΙΟΕΦΖ-7ΞΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΑΥ ΣΥΜΨ11/08-12-23

Θέμα: ΑΑΥ ΣΥΜΨ11/08-12-23
Ημ/νια: 08/12/2023 12:38:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 96ΥΧΟΕΦΖ-979
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΑΥ 121-2023

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΑΥ 121-2023
Ημ/νια: 08/12/2023 12:26:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ85ΟΕΦΖ-Ν29
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 481/08-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 481/08-12-2023
Ημ/νια: 08/12/2023 12:06:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΤΒΟΕΦΖ-ΩΞΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 37.200,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 37.200,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 08/12/2023 11:14:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΖΔΟΕΦΖ-Π38
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 08/12/2023 11:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ536ΟΕΦΖ-ΠΜΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 700,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 700,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 08/12/2023 11:11:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΧΣΟΕΦΖ-Ζ6Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 08/12/2023 11:09:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 66Ω6ΟΕΦΖ-191
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.400,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.400,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 08/12/2023 11:07:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΕΙΟΕΦΖ-Υ0Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041

Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 08/12/2023 11:05:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ9ΩΟΕΦΖ-Ω51
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

«Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2022».

Θέμα: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2022».
Ημ/νια: 07/12/2023 14:44:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΚΠΟΕΦΖ-Γ8Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 479/06-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 479/06-12-2023
Ημ/νια: 06/12/2023 11:20:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΔΣΤΟΕΦΖ-9ΤΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χ.Ε 478/06-12-2023

Θέμα: Χ.Ε 478/06-12-2023
Ημ/νια: 06/12/2023 11:08:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΨΓΟΕΦΖ-83Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Σελίδες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.